Terminy konsultacji pracowników
 • Katedra Zastosowań Matematyki

  Terminy konsultacji pracowników Katedry Zastosowań Matematyki w semestrze letnim 2023/24:

  KZM_konsultacje_lato.

Lista pracowników
 • A-C

  1. Dr inż. Izabella Antoniuk, adiunkt
   Katedra Sztucznej Inteligencji
   budynek 34
   tel.: 22 59 37 308,
   e-mail: izabella_antoniuk@sggw.edu.pl
  2. Dr hab. Ihor Atamaniuk, prof. SGGW
   Katedra Zastosowań Matematyki
   e-mail: ihor_atamaniuk@sggw.edu.pl
  3. Dr Edyta Bartnicka, adiunkt
   Katedra Zastosowań Matematyki
   budynek 34
   e-mail: edyta_bartnicka@sggw.edu.pl
  4. Dr inż. Marcin Bator, adiunkt
   Katedra Sztucznej Inteligencji
   budynek 34
   tel.: 22 59 37 274,
   e-mail: marcin_bator@sggw.edu.pl
  5. Dr inż. Adrian Bilski, adiunkt
   Katedra Systemów Informatycznych
   e-mail: adrian_bilski@sggw.edu.pl
  6. Mgr Robert Budzyński, specjalista
   Laboratorium Pomiarów Akustycznych
   budynek 34, pokój 3/80
   tel.: 22 59 37 355,
   e-mail: robert_budzynski@sggw.edu.pl
  7. Dr hab. inż. Leszek Chmielewski, profesor SGGW
   Katedra Sztucznej Inteligencji
   budynek 34
   tel.: 22 59 37 322,
   e-mail: leszek_chmielewski@sggw.edu.pl
  8. Dr Marcin Choiński, adiunkt
   Katedra Zastosowań Matematyki
   e-mail: marcin_choinski@sggw.edu.pl
 • D-G

  1. Dr Marcin Dudziński, adiunkt
   Katedra Zastosowań Matematyki
   budynek 23
   tel.: 22 59 35 517,
   e-mail: marcin_dudzinski@sggw.edu.pl
  2. Mgr Anna Dyniec, starszy specjalista
   Sekretariat
   budynek 34, pokój 3/28A
   tel.: 22 59 37 351,
   e-mail: anna_dyniec@sggw.edu.pl
  3. Dr Diana Dziewa-Dawidczyk, adiunkt
   Katedra Zastosowań Matematyki
   budynek 34
   tel.: 22 59 37 315,
   e-mail: diana_dziewa_dawidczyk@sggw.edu.pl
  4. Dr hab. inż. Imed El Fray, profesor SGGW
   Katedra Sztucznej Inteligencji
  5. Dr hab. Konrad Furmańczyk, profesor SGGW
   Katedra Zastosowań Matematyki
   budynek 34
   tel.: 22 59 37 331,
   e-mail: konrad_furmanczyk@sggw.edu.pl
  6. Dr hab. Krzysztof Gajowniczek, prof. SGGW
   Katedra Sztucznej Inteligencji
   budynek 34
   tel.: 22 59 37 280,
   e-mail: krzysztof_gajowniczek@sggw.edu.pl
  7. Dr Maciej Gałązka, asystent
   Katedra Zastosowań Matematyki
   budynek 34
   e-mail: maciej_galazka@sggw.edu.pl
  8. Mgr Marek Grzelczak, starszy specjalista IT
   Laboratorium Komputerowe
   budynek 34, pokój 3/29A
   tel.: 22 59 37 352,
   e-mail: marek_grzelczak@sggw.edu.pl
  9. Dr Urszula Grzybowska, adiunkt
   Katedra Zastosowań Matematyki
   budynek 34
   tel.: 22 59 37 280,
   e-mail: urszula_grzybowska@sggw.edu.pl
 • H-J

  1. Monika Hertel-Świerad, specjalista
   Sekretariat
   budynek 34, pokój 3/28A
   tel.: 22 59 37 205
   e-mail: monika_hertel_swierad@sggw.edu.pl
  2. Dr Paweł Hoser, adiunkt
   Katedra Sztucznej Inteligencji
   budynek 34
   tel.: 22 59 37 286,
   e-mail: pawel_hoser@sggw.edu.pl
  3. Dr inż. Beata Jackowska-Zduniak, adiunkt
   Katedra Systemów Informatycznych
   budynek 34
   tel.: 22 59 37 280,
   e-mail: beata_jackowska-zduniak@sggw.edu.pl
  4. Dr Paweł Jankowski, adiunkt
   Katedra Systemów Informatycznych
   budynek 34
   tel.: 22 59 37 312,
   e-mail: pawel_jankowski@sggw.edu.pl
  5. Dr hab. Maciej Janowicz, adiunkt
   Katedra Zastosowań Matematyki
   budynek 23
   tel.: 22 59 35 517,
   e-mail: maciej_janowicz@sggw.edu.pl
  6. Prof. dr hab. Jerzy Jezierski, profesor emerytowany
   Katedra Zastosowań Matematyki
   budynek 34
   tel.: 22 59 37 330,
   e-mail: jerzy_jezierski@sggw.edu.pl
  7. Dr inż. Andrzej Jodłowski, adiunkt
   Katedra Systemów Informatycznych
   budynek 34
   tel.: 22 59 37 283,
   e-mail: andrzej_jodlowski@sggw.edu.pl
  8. Dr Alina Jóźwikowska, adiunkt
   Katedra Zastosowań Matematyki
   budynek 34
   tel.: 22 59 37 315,
   e-mail: alina_jozwikowska@sggw.edu.pl
 • K

  1. Dr Joanna Kaleta, adiunkt
   Katedra Zastosowań Matematyki
   budynek 34
   tel.: 22 59 37 289,
   e-mail: joanna_kaleta@sggw.edu.pl
  2. Dr Krzysztof Karpio, adiunkt
   Katedra Zastosowań Matematyki
   budynek 34, pokój 3/78A
   tel.: 22 59 37 287,
   e-mail: krzysztof_karpio@sggw.edu.pl
  3. Dr inż. Marek Karwański, adiunkt
   Katedra Zastosowań Matematyki
   budynek 34
   tel.: 22 59 37 282,
   e-mail: marek_karwanski@sggw.edu.pl
  4. Mgr Grzegorz Kluka
   Laboratorium Pomiarów Akustycznych
  5. Mgr inż. Aleksandra Konopka, asystent
   Katedra Systemów Informatycznych
   e-mail: aleksandra_konopka@sggw.edu.pl
  6. Dr hab. Ryszard Kozera, profesor SGGW
   Katedra Systemów Informatycznych
   budynek 34
   tel.: 22 59 37 279,
   e-mail: ryszard_kozera@sggw.edu.pl
  7. Dr hab. inż. Michał Kruk, profesor SGGW
   Katedra Sztucznej Inteligencji
   budynek 34
   tel.: 22 59 37 300,
   e-mail: michal_kruk@sggw.edu.pl
  8. Dr inż. Artur Krupa, adiunkt
   Katedra Sztucznej Inteligencji
   budynek 34
   tel.: 22 59 37 314,
   e-mail: artur_krupa@sggw.edu.pl
  9. Dr hab. inż. Bartłomiej Kubica, adiunkt
   Katedra Systemów Informatycznych
   budynek 34
   tel.: 22 59 37 317,
   e-mail: bartlomiej_kubica@sggw.edu.pl
  10. Dr hab. inż. Jarosław Kurek, profesor SGGW
   Katedra Sztucznej Inteligencji
   budynek 34
   tel.: 22 59 37 305,
   e-mail: jaroslaw_kurek@sggw.edu.pl
 • L-P

  1. Inż. Krzysztof Lipka – główny specjalista IT,
   Laboratorium Komputerowe
   budynek 34, pokój 3/29A
   tel.: 22 59 37 352,
   e-mail: krzysztof_lipka@sggw.edu.pl
  2. Dr Piotr Łukasiewicz, adiunkt
   Katedra Zastosowań Matematyki
   budynek 34
   tel.: 22 59 37 287,
   e-mail: piotr_lukasiewicz@sggw.edu.pl
  3. Dr inż. Krzysztof Malczewski, adiunkt
   Katedra Systemów Informatycznych
   budynek 34
   e-mail: krzysztof_malczewski@sggw.edu.pl
  4. Mgr inż. Tomasz Minkowski, starszy specjalista
   Laboratorium Komputerowe
   budynek 34, pokój 3/28A
   tel.: 22 59 37 350,
   e-mail: tomasz_minkowski@sggw.edu.pl
  5. Dr inż. Rafik Nafkha, adiunkt
   Katedra Systemów Informatycznych
   budynek 34, pokój 3/78B
   tel.: 22 59 37 296,
   e-mail: rafik_nafkha@sggw.edu.pl
  6. Dr hab. inż. Arkadiusz Orłowski, profesor SGGW
   Katedra Sztucznej Inteligencji
   budynek 34
   tel.: 22 59 37 270,
   e-mail: arkadiusz_orlowski@sggw.edu.pl
  7. Dr inż. Jakub Leszek Pach, adiunkt
   Katedra Systemów Informatycznych
   e-mail: jakub_leszek_pach@sggw.edu.pl
  8. Dr inż. Maciej Pankiewicz, adiunkt
   Katedra Sztucznej Inteligencji
   budynek 34
   tel.: 22 59 37 277,
   e-mail: maciej_pankiewicz@sggw.edu.pl
  9. Dr hab. Alexander Prokopenya, profesor SGGW
   Katedra Systemów Informatycznych
   budynek 34
   tel.: 22 59 37 315,
   e-mail: alexander_prokopenya@sggw.edu.pl
  10. Dr hab. Adam Przeździecki, adiunkt
   Katedra Zastosowań Matematyki
   budynek 34
   tel.: 22 59 37 343,
   e-mail: adam_przezdziecki@sggw.edu.pl
  11. Inż. Marcin Przybylak, główny specjalista IT
   Laboratorium Komputerowe
   budynek 34, pokój 3/29A
   tel.: 22 59 37 352,
   e-mail: marcin_przybylak@sggw.edu.pl
 • R-S

  1. Dr hab. Bogdan Rosa, prof. SGGW
   Katedra Zastosowań Matematyki
   budynek 34
   e-mail: bogdan_rosa@sggw.edu.pl
  2. Dr Piotr Stachura, adiunkt
   Katedra Zastosowań Matematyki
   budynek 34
   tel.: 22 59 37 337,
   e-mail: piotr_stachura1@sggw.edu.pl
  3. Dr inż. Robert Stępień, adiunkt
   Katedra Systemów Informatycznych
   budynek 34, pokój 3/78B
   tel.: 22 59 37 296,
   e-mail: robert_stepien@sggw.edu.pl
  4. Mgr inż. Karol Struniawski, asystent
   Katedra Systemów Informatycznych
   e-mail: karol_struniawski@sggw.edu.pl
  5. Dr Dariusz Strzęciwilk, adiunkt
   Katedra Systemów Informatycznych
   budynek 34
   tel.: 22 59 37 307,
   e-mail: dariusz_strzeciwilk@sggw.edu.pl
  6. Dr hab. Michał Szymański, adiunkt
   Katedra Systemów Informatycznych
   budynek 34
   tel.: 22 59 37 310,
   e-mail: michal_szymanski@sggw.edu.pl
  7. Prof. dr hab. inż. Andrzej Śluzek
   Katedra Sztucznej Inteligencji
   budynek 34
   tel.: 22 59 37 285
  8. Dr hab. Bartosz Świderski, profesor SGGW
   Katedra Sztucznej Inteligencji
   budynek 34
   tel.: 22 59 37 241,
   e-mail: bartosz_swiderski@sggw.edu.pl
  9. Dr Tomasz Świsłocki, adiunkt
   Laboratorium Pomiarów Akustycznych
   budynek 34, pokój 3/78B
   tel.: 22 59 37 296,
   e-mail: tomasz_swislocki@sggw.edu.pl
 • W-Z

  1. Dr inż. Artur Wiliński, adiunkt
   Katedra Systemów Informatycznych
   budynek 34
   tel.: 22 59 37 286,
   e-mail: artur_wilinski@sggw.edu.pl
  2. Dr Włodzimierz Wojas, adiunkt
   Katedra Zastosowań Matematyki
   budynek 34
   tel.: 22 59 37 336,
   e-mail: wlodzimierz_wojas@sggw.edu.pl
  3. Dr inż. Piotr Wrzeciono, adiunkt
   Laboratorium Pomiarów Akustycznych
   budynek 34
   tel.: 22 59 37 276,
   e-mail: piotr_wrzeciono@sggw.edu.pl
  4. Dr inż. Tomasz Ząbkowski, adiunkt
   Katedra Sztucznej Inteligencji
   budynek 34
   tel.: 22 59 37 284,
   e-mail: tomasz_zabkowski@sggw.edu.pl
  5. Dr Andrzej Zembrzuski, adiunkt
   Katedra Systemów Informatycznych
   budynek 34, pokój 3/78B
   tel.: 22 59 37 296,
   e-mail: andrzej_zembrzuski@sggw.edu.pl
  6. Dr Marcin Ziółkowski, adiunkt
   Katedra Systemów Informatycznych
   budynek 34, pokój 3/100
   tel.: 22 59 37 275
   e-mail: marcin_ziolkowski@sggw.edu.pl