Seminarium Instytutu: ,,Kryptografia wizualna w kolorze: kodowanie w losowych obrazach z optymalizacją czytelności”

Data wydarzenia: 2022-11-07