Przewodniczący: dr hab. Ryszard Kozera, prof. SGGW