Przewodniczący: dr hab. inż Leszek Chmielewski, prof. SGGW