Przewodniczący: dr hab. Alexander Prokopenya, prof. SGGW