Kierownik katedry
Zakład Analizy Obrazów
Zakład Systemów Inteligentnych