p.o. Kierownik katedry
Zakład Symulacji Komputerowych
Zakład Systemów Komputerowych