Kontakt

Instytut Informatyki Technicznej
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie